Thi công công trình

TRỤ SỞ TOÀ NHÀ CÔNG TY HASTONE
Sơn toàn bộ tường phía ngoài toà nhà bằng sơn Obido 800 (Bóng mờ)

TRUNG TÂM VĂN HOÁ HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI
Sơn tường trong nhà bằng sơn Obido 600 (Mờ - Lau chùi hiệu quả )

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG VIETIN BANK – HÀ NỘI
Sơn tường Trong nhà Obido 200 – Ngoài nhà bằng sơn Obido 600

VILLAGE - QUỐC OAI HÀ NỘI
Sơn tường Trong nhà Obido 200 – Ngoài nhà bằng sơn Obido 800

TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG
Sơn toàn bộ tường phía ngoài toà nhà bằng sơn Obido 850 (chống hơi muối mặn)

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DẠY TIẾNG HÀN
Sơn tường trong nhà bằng sơn Obido 600 (Mờ - Lau chùi hiệu quả )

LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU - HÀ NỘI
Sơn tường Trong nhà Obido 200 – Ngoài nhà bằng sơn Obido 800

1 - Copy - Copy

Biệt thự Village PTGD NH An Bình - Hòa Lạc
Sơn tường Trong nhà Obido 200 – Ngoài nhà bằng sơn Obido 800

1 (3)

Trụ sở Quân Đoàn 2

Hội trường Quân Đoàn 2

Hội trường Quân Đoàn 2

1 (2)

Trụ sở Công ty CP Dệt may Sơn Nam

1

Kho hàng Sơn OBIDO

toaan

Thi công phục chế
Tòa án Nhân dân TP. HCM

0 (2)

Thi công sân Tennis
Sử dụng Sơn đặc biệt

0

Thi công nhà thi đấu
Sơn đặc biệt

thicongsancongnghiep

Thi công sàn công nghiệp
Sơn đặc biệt